Triple

Uit MediaWikiGids
Ga naar: navigatie, zoeken
Een triple (nl: drievoud) is een begrip dat bij semantische wiki's gebruikt wordt om de kleinste eenheid (een atoom) van kennis aan te duiden. Het is een formele stelling die semantische informatie definieert.

Samenstelling van een semantische triple

De formele stellingsvorm van een triple bestaat uit drie onderdelen:

 1. Subject - het onderwerp
 2. Predicaat - het gezegde, attribuut of de relatie; ook wel eigenschap genoemd
 3. Object - het (lijdend) voorwerp of een waarde


Er is veel verschillende terminologie in gebruikt, vooral Engelstalige. Zo wordt bij WikiData een triple een statement genoemd. Een statement bestaat daar uit de onderdelen:

 1. Item - Dit kan een Wikipedia artikel zijn, een ding, een persoon, een concept, etc.
 2. Property - Dit is een specifieke gegeven dat relevant is voor dit artikel (bijvoorbeeld hoogte voor bergen, hoofdsteden voor landen, geslacht voor mensen)
 3. Value - Dit is een verwijzing naar een ander item (de hoofdstad van Nederland is Amsterdam) of een letterlijke waarde (bijv. 8848 meters).

De betekenis van deze (Engelse) terminologie komt overeen met de hier gebruikte Nederlandse begrippen.


Voorbeelden

Voorbeeld 1: Een eenvoudig Nederlandse zin bevat een enkele semantische triple:

Rembrandt is de schilder van De Nachtwacht.
 • Subject: "Rembrandt"
 • Predicaat: "is de schilder van"
 • Object: "De Nachtwacht"

Voorbeeld 2:

Een wat uitgebreidere Nederlandse zin kan ook meerdere triples bevatten:
De stad Amstedam heeft 1 miljoen inwoners en is de hoofdstad van Nederlland.
Hetzelfde in gestructureerde vorm:
Subject Predicaat /
Eigenschap
Eigenschap /
Waarde
Toelichting
Amsterdam IsHoofdstadVan Nederland
Amsterdam AantalInwoners 1-miljoen
Amsterdam IsType Stad

Het is nu eenvoudig voor te stellen dat dergelijk gegevens over Berlijn, Parijs en Londen op eenzelfde manier vastgelegd kunnen worden in een tabel.

Een triple in Semantic MediaWiki

Semantische Triple in relatie tot Semantic MediaWiki
Semantische Triple in relatie tot Semantic MediaWiki

Semantic MediaWiki legt triples in principe als volgt vast (zie ook afbeelding):

 1. Het subject is een een artikel / pagina - of eigenlijk de paginatitel - in de wiki
 2. Het predicaat is een eigenschap (en: property); een pagina in de naamruimte "Eigenschap:"
 3. Het object kan een pagina(titel) zijn, maar ook een tekst, een getal een of een andere type gegevenVoorbeelden

Voorbeeld 1:

Rembrandt is de schilder van De Nachtwacht.
 • Rembrandt heeft zijn eigen pagina
 • De Nachtwacht heeft zijn eigen pagina
 • En de relatie (predicaat) tussen deze twee pagina's IsDeSchilderVan

De relatie is wederkerig. Via de relatie kun je informatie over Rembrandt vinden, maar ook vice versa: De Nachtwacht is geschilderd door Rembrandt.

Voorbeeld 2:

Als er nog meer eigenschappen van Rembrandt en De Nachtwacht beschikbaar zijn, kunnen ook de volgende semantische vragen (zoekopdrachten) beantwoord worden. Denk bijvoorbeeld aan de eigenschappen GeschilderdInHetJaar, TitelVanSchilderij, Afmeting

 • Alle titels van schilderijen geschilderd door Rembrandt?
 • In welk jaar heeft Rembrandt deze schilderijen geschilderd.
 • In welk jaar is De Nachtwacht geschilderd?
 • Hoe groot is het schilderij De Nachtwacht?
 • Etc. etc.