Eigenschap

Uit MediaWikiGids
Ga naar: navigatie, zoeken
Een eigenschap (en: property) legt een relatie tussen twee begrippen, meestal twee artikelen in Semantic MediaWiki.

Voorbeelden van gebruik

Om aan een subject (artikel, wikipagina) eigenschappen met waarden toe te kennen, is een tweetal manieren beschikbaar:

  1. In-text-methode, die gebruik maakt van rechte haken: [[Eigenschap::Waarde]]
  2. Silent-methode, die gebruik maakt van de parserfuncties {{#set: ...}}

Vanuit semantisch oogpunt is er geen verschil; beide manieren geven mogelijk wel een ander resultaat op het scherm.

Drie voorbeelden, die alle drie dezelfde semantische triple vastleggen:

Voorbeeld 1:

Amsterdam is de hoofdstad van [[IsHoofdstadVan::Nederland]].

Voorbeeld 2:

Amsterdam is een [[IsHoofdstadVan::Nederland|Nederlandse]] stad en tevens de hoofdstad.

Voorbeeld 3:

Amsterdam is de hoofdstad van [[Nederland]].
...
{{#set:
IsHoofdstadVan=Nederland
}}

Definieren van Eigenschappen in Semantic MediaWiki

Het definiëren van eigenschappen (properties) in Semantic MediaWiki gebeurt via een pagina in een speciale naamruimte, "Eigenschap:" oftewel "Property:" genaamd.

Wikipagina's in deze naamruimte geven informatie over de eigenschap (definitie) en leggen ook het gegevenstype vast, zoals pagina (een andere wikipagina), text (platte tekst, geen link), uri, e-mail etc.

Voorbeeld: De eigenschap IsHoofdstadVan wordt gedefinieerd op de pagina Eigenschap:IsHoofdstadVan, die bijvoorbeeld de inhoud kan hebben:

De eigenschap '''IsHoofdstadVan''' legt de relatie tussen plaatsen (pagina's uit de categorie:plaatsen) en landen (pagina's uit de categorie:landen). 

De eigenschap is van het gegevenstype: [[Has type::page]].

Alle beschikbare gegevenstypen vindt je in de documentatie van Semantic MediaWiki of de speciale pagina Special:Types op een MediaWiki website.

Alle eigenschappen die beschikbaar zijn in een Semantic MediaWiki, vindt je via een speciale pagina: speciaal:eigenschappen (Engels: special:properties).

Eigenschap of Categorie?

Semantisch gezien hebben eigenschap en categorie een vergelijkbare functie: ze leggen beide een semantische relatie vast.

Bijvoorbeeld, op de pagina “Amsterdam” staat de volgende wikitekst:

Amsterdam is een stad in  [[IsEenStadIn::Nederland]] 
...
[[Categorie:Stad in Nederland]]

Op beide manieren wordt semantisch vastgelegd, dat de stad Amsterdam een stad is in Nederland. Om de relatie te leggen, maakt de eerste manier gebruik van de pagina [[Categorie:Stad In Nederland]], de tweede van de pagina [[Eigenschap:IsEenStadIn]].

Hoewel beide manieren in principe hetzelfde vastleggen, zijn er wel praktische verschillen:

  • Een toewijzing aan een categorie heeft altijd betrekking op een enkele pagina (object); in dit geval de pagina “Amsterdam
  • Het vaststellen van een relatie kan betrekking hebben op twee pagina’s; in dit geval “Amsterdam” en “Nederland

Wanneer er sprake is van steden in verschillende landen, bijvoorbeeld ook België en Duitsland, dan zijn er in dit geval drie categorieën benodigd:

  1. Stad in Nederland,
  2. Stad in België en
  3. Stad in Duitsland

Er is in dit geval slechts 1 enkele eigenschap: IsEenStadIn!

Vuistregel voor gebruik van categorie dan wel property:

In het geval van een enkel object, gebruik een categorie. Bij veel verschillende objecten, gebruik een eigenschap om het aantal categorieën te beperken

Het gebruik van eigenschappen biedt in Semantic MediaWiki uiteindelijk ook meer mogelijkheden voor presentatie van gegevens.

Attribuut en Eigenschap

In de Engelse taal en in veel programmeertalen worden de begrippen property en attribute in vergelijkbare omstandigheden en betekenissen gebruikt. Dit kan leiden tot enige verwarring, maar in de de context van Semantic MediaWiki is het redelijk veilig om aan beide woorden dezelfde betekenis toe te kennen.